S.M.I.L.E

‘Smile and Delight’
Adams Beach Hotel

(Μάρτιος 2015) To ADAMS BEACH HOTEL στην Αγία Νάπα, στα πλαίσια της διαχρονικής ανοδικής πορείας του, τάχθηκε να πρωτοπορεί στην ποιοτική αναβάθμιση υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής κουλτούρας.

Προς τούτο, άρχισε πρόσφατα η εφαρμογή του εμβληματικού σχεδιασμού ολιστικής εταιρικής κουλτούρας του ξενοδοχείου. Το σχέδιο ‘S.M.I.L.E.’ στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης και αφοσίωσης πελατών, όπως επίσης επιδιώκει την αισθητή αύξηση του βαθμού δέσμευσης και εμπλοκής του προσωπικού. Αυτονόητος στόχος είναι να επιτυγχάνονται καλύτερα ποιοτικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Τo «SMILE»,  πέρα από την αυτονόητη έννοια του χαμογέλου φιλοξενίας και εξυπηρέτησης, εμπερικλείει, ως ακρωνύμιο, τις εταιρικές αξίες, δηλαδή ‘Service, Measureableness, Innovation, Loyalness, Empathy’. (Εξυπηρέτηση, Ενσυναίσθηση, Αφοσίωση, Αναβάθμιση και Αποτελεσματικότητα).

Ο σχεδιασμός βασίζεται στη διαπίστωση πως, η εταιρική επιτυχία εδράζεται σε εξαίρετες  υπηρεσίες μέσω απόλυτα δεσμευμένου και ενθουσιώδους ανθρώπινου δυναμικού.

Το S.M.I.L.E συστηματοποιεί και εξυψώνει ουσιώδη ζητήματα ανθρώπινης παρακίνησης και ικανοποίησης, ως καταλύτες αφοσίωσης και καταγοήτευσης.  Ο στόχος είναι, πελάτες και προσωπικό να βιώνουν έντονα το αποτέλεσμα των εταιρικών αξιών, μέσω ενός συστήματος συνεχούς επιμέτρησης ποιοτικών δεικτών φροντίδας, επιβράβευσης, επανόρθωσης, αναβάθμισης και ανατροφοδότησης.

Κύριο συστατικό του σχεδιασμού είναι η θετική παρακίνηση, μέσω οπτικού κώδικα καθοδήγησης, στοχεύοντας στην παρακίνηση του προσωπικού για δημιουργία Βέλτιστων Πρακτικών.

Μια επιλεγμένη ομάδα καθοδηγητών – πρεσβευτών έχει επωμιστεί την προώθηση, παρακολούθηση και συνεχή αναβάθμιση του συστήματος με την ενεργητική συνδρομή των εξωτερικών συνεργατών.

Μια σειρά από επιμορφωτικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες θα ενισχύει την θετική διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού και θα αξιοποιούνται για ενδιάμεσες επιβραβεύσεις και θετικό παραδειγματισμό.

Απώτερος στόχος και όφελος του S.M.I.L.E.  είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του   Adams Beach Hotel, η προσέλκυση ποιοτικότερου ανθρώπινου δυναμικού και η ποιοτική αναβάθμιση του κυπριακού τουρισμού στην ευρύτερη διάσταση του.

Σύμβουλοι Εταιρικής Κουλτούρας είναι η εταιρεία servisionar.com με άμεση εμπλοκή του brand director Πόλυ Γ. Καλλή.

F.I.R.S.T

‘First in Satisfying You’
Tsokkos Hotels & Resort

(Φεβρουάριος 2015) H εταιρεία Α. Tsokkos Hotels Public Ltd πρωτοπορεί και αναπτύσσεται στον τομέα ολιστικού branding, με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, εμβάθυνση των πελατοκεντρικών αξιών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Πρόκειται για σημαντικό σταθμό στην πορεία της εταιρείας προς ποιοτική αναβάθμιση και μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία.

Όντας η μεγαλύτερη εταιρεία ιδιοκτησίας και διαχείρισης ξενοδοχείων στην Κύπρο φιλοδοξεί να αναπτύξει ολοκληρωμένα το τρίπτυχο ‘Ικανοποίηση επισκεπτών, ικανοποίηση απασχολουμένων και ικανοποίηση μετόχων’. Δηλαδή να καταστεί ένα ολοκληρωμένο όνομα, αμφότερα στον  τομέα πελατών-επισκεπτών, καθώς και στον τομέα απασχόλησης.

Η αδιαμφησβήτητη πρωτοκαθεδρία, περνά μέσα από την αναβάθμιση της ταυτότητας, κουλτούρας εξυπηρέτησης, αποτελεσματικότητας και βαθμού ικανοποίησης σε όλες τις μονάδες και επίπεδα της εταιρείας.

Η εταιρεία ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εξειδικευμένη εταιρεία ‘servisionar.com’. O Πόλυς Γ. Καλλής, ως εξωτερικός συνεργάτης, έχει αναλάβει την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της ολιστικής μάρκας της εταιρείας A. Tsokkos Hotels Public Ltd.

Στόχος της συνεργασίας είναι, με αργά και σταθερά βήματα, να εμπεδωθεί η εξωτερική και εσωτερική μάρκα πρωτοπορίας της εταιρείας. Προς τούτο ιεραρχούνται, ως εξίσου σημαντικά,  ο βαθμός ικανοποίησης επισκεπτών και συνεργατών καθώς και το επίπεδο κατάρτισης, αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης των στελεχών  εργαζομένων στην εταιρεία.

Μέσα από την υλοποίηση ολιστικού branding η εταιρεία εδραιώνει τη θέση της στην αγορά καθώς και αποδεικνύει την στρατηγική επιμονή της για περαιτέρω αναβάθμιση προς όφελος όλων των άμεσα ενδιαφερομένων,  του τουρισμού της Κύπρου και της οικονομίας του νησιού μας ευρύτερα.

Η εταιρεία A. Tsokkos Hotels Public Ltd πιστεύει στις προοπτικές του τουριστικού προϊόντος και η ανάπτυξη του ολιστικού branding είναι μέρος της στρατηγικής της να καταστεί η Κύπρος το διαμάντι της Μεσογείου.

Delight Guests & Inspire Staff Seminars Roadmap

This is a roadmap with in-house seminar sessions.

A. Education – Our Seminar Curriculum

The Branded Program ‘Servisionar is a roadmap dealing with visionary differentiated fundamentals, engaged employees and exemplary service culture.  We provide three types of seminars

(A) Inspiration: All in One Session: Crash Course (Best in 9 hours)

(B) Re-Engineer: All in Three Sessions

(C) Re-Project: Full Range Curriculum: Six One Day Seminars to re-build strategy.

B. What is the Concept

Unit A: BRANDING AN IDENTITY

(A1) Quality Fundaments

(A2) Differentiation ‘Brand Your Legacy’

(A3) Promote your Authenticity

Unit B: EMPLOYER BRANDING

(B1) HR Strategy ‘Best Staff for Customer’

(B2) Developing Strategy  ‘Stay Live Long Better’

Unit C: CUSTOMER SERVICE MARK

(C1) Service Mark ‘Service Culture to Delight’

(C2) ‘Orchestrate Customer Experience’

Cypria Filoxenia

Hospitality is not technique, its an attitude.

Facebook Page